Op zoek naar zuiver transparant Water

Tijdens de inspanning van het maken en kijken naar beeldende kunst lessen we onze dorst met water uit de kraan. We mengen het met onze inkt, aquarelverf of klei en wassen onze handen erin schoon. Dat water komt meestal ergens uit de buurt, uit de grond opgepompt en in een waterwingebied in de omgeving gezuiverd. Stoffen zoals kalk, ijzer en mangaan zijn eruit gehaald. Daar bevat het grondwater op de ene plek in Nederland meer van dan op de andere. Water zuiveren gebeurt op traditionele en meer moderne manieren. De traditionele wijze van water zuiveren gaat via beluchting, voorfiltratie en extra stappen zoals ontharding en nafiltratie. Nieuwe zuiveringsmethoden , zoals membraanfiltratie, kunnen een deel van het zuiveringsproces vervangen of als extra stap dienen.

Kleurwissel
Grondwater in het zuiden van Friesland en het noordwesten van Overijssel is gelig van kleur; dat komt door de humuszuren uit de veenbodem. Deze onschadelijke zuren maken het water voor het oog minder aantrekkelijk. Drinkwaterbedrijf Vitens verwijdert de gele kleur door middel van ionenwisseling, waarbij de humuszuurmoleculen worden vervangen door al even onschadelijke chloride-ionen.

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, levert topkwaliteit drinkwater aan 5,6 miljoen mensen en bedrijven en is sponsor van Water ZomerExpo 2017

 

 

aw_logo

Stichting ArtWorlds

Amsterdam
info@klimaatexpo.nl

KlimaatExpo Nieuwsbrief

Terug naar de top