Ontroerend mooi: Égalité op het Museumplein

Ruim een jaar geleden, op een zonovergoten Museumplein werd op zaterdag 27 februari 2016 om 16.00 uur de performance Égalité van kunstenares Elena Kovylina (Moskou 1971) uitgevoerd. Na Parijs, Moskou en Sint Petersburg deed de reizende performance die gaat over de spanning tussen vrijheid en gelijkheid van mensen, voor het eerst Nederland aan.

Het was vier uur, 75 mensen volgden langzaam het pad en stonden daarna op het krukje, hand in hand, een half uur stil. Een baken van rust. Indrukwekkend en ontroerend mooi. ArtWorlds dankt Elena voor dit prachtige kunstwerk, alle deelnemers en vrijwilligers voor hun bijdrage en het publiek en de zon voor de sfeer en het licht.

Égalité, een gedicht van mensen, in rij gebracht op voetenbankjes, belichaamt de onmogelijkheid van gelijkheid en vrijheid. De voetenbankjes variëren in hoogte zodat de hoofden van de mensen, verschillend qua geslacht, leeftijd, nationaliteit, beroep en zelfs gezondheid, alle op één horizon zijn ‘geëgaliseerd’. Kovylina’s gelijkwaardigheid − in haar performance van toepassing op het fenomeen democratie in de Russische samenleving – is te zien als metafoor voor de gelijkwaardigheid waarnaar wij met ZomerExpo streven, tussen kunstenaars onderling en tussen kunstenaar en publiek.

De erkenning van elkaars verschillen, ‘gelijkwaardig’ zonder ‘gelijk’ te willen zijn. Ook het project zelf bevindt zich in het spanningsveld tussen institutionalisering en autonomie. Noodzakelijkerwijs gevat in een procedure vindt ZomerExpo echter steeds de balans tussen deze polen, door de ruimte te geven aan experiment en expressie, kortom vrijheid in de kunst. 

 

aw_logo

Stichting ArtWorlds

Amsterdam
info@klimaatexpo.nl

KlimaatExpo Nieuwsbrief

Terug naar de top