Organisatie

Stichting ArtWorlds

Organisatie
Carlien Oudes, artistiek inhoudelijk en curator
Caroline van der Riet, financieel en verkoop
Amber Scheffers, social media

Bestuur
Caroline Bunnig
Appie Alferink
Ilias Zian
Katrijn Kuypers

Website en vormgeving
PMS72, Rotterdam
75B, Rotterdam

Fotografie en film
Hilko Visser
Remko Dekker

Bezoldigingsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Stichting ArtWorlds heeft, vanwege het ontbreken van structurele ondersteuning, vooralsnog geen medewerkers in loondienst en kent daarom geen vaste functies met functieschalen en daaraan gekoppelde salarissen. Voor de uitvoering van de taken (inclusief die van de directie) huren wij zzp’ers in tegen marktconform tarief.

Beloning voor vrijwilligers
Stichting ArtWorlds maakt gebruik van veel vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor een reis- en onkostenvergoeding.

KvK: 24495310
Fiscaal nummer: 8224.46.595
BTW: NL 8224.46.595.B.01
IBAN: NL08 INGB 0004 8119 49

aw_logo

Stichting ArtWorlds

Amsterdam
info@klimaatexpo.nl

KlimaatExpo Nieuwsbrief

Terug naar de top