Tour d’Europe: Martinique als ideaal – Paul Gauguin en Charles Laval

Uit onvrede over het decadente Parijse leven vertrokken de Franse kunstenaars Paul Gauguin (1848-1903) en Charles Laval (1861-1894) in 1887 naar Martinique. Op zoek naar warme, tropische kleuren en een ideale, nog onbedorven samenleving. Beiden waren bevriend met Vincent van Gogh – die graag was meegegaan, maar niet weg durfde uit Europa. Hij vond zijn ‘Atelier van het Zuiden’ in Zuid-Frankrijk. Per brief hielden de vrienden elkaar op de hoogte van hun ervaringen.

De korte tijd die ze doorbrachten op het Caraïbische eiland schilderden Gauguin en Laval vooral de (vrouwelijke) zwarte bevolking, nazaten van slaafgemaakten uit Afrika. Zij werkten als laagbetaalde arbeiders op de plantages van het eiland, dat nog altijd een kolonie van Frankrijk was. En waar het koloniale bestuur een strenge scheiding in stand hield tussen de witte hoogste klasse, de gemengde middenklasse en de zwarte onderklasse.

In hun kunstwerken tonen Gauguin en Laval Martinique als een ongecompliceerd paradijs, waar de bewoners voortdurend vakantie lijken te vieren. Met die romantische bril gingen ze voorbij aan de harde dagelijkse realiteit.

Bekijk hier het webverhaal bij de tentoonstelling Gauguin en Laval op Martinique. De tentoonstelling is nog te zien in het Van Gogh Museum tot en met 13 januari 2019.

aw_logo

Stichting ArtWorlds

Amsterdam
info@klimaatexpo.nl

KlimaatExpo Nieuwsbrief

Terug naar de top