Collectie ZomerExpo onderzocht: vier onbevangen essays

Here comes the Flood

Here comes the Flood, Patrick Meijboom – Dutch Tableau (ZomerExpo Woest 2015)

Tweede- en derdejaarsstudenten Kunstgeschiedenis en Kunsten, Cultuur en Media van de Rijksuniversiteit Groningen namen de afbeeldingendatabase van de Collectie ZomerExpo tot en met 2015 onder de loep. Elke student schreef een essay, als resultaat van een boeiende collegereeks die onder meer inzichten heeft op geleverd over het kijken naar kunst zonder context. Hieronder zijn de vier beste essays te lezen.

Jephta de Visser, Kussen in de kunst en in de ZomerExpo 
Jephta de Visser plaatste het motief ‘de kus’ in ZomerExpo 2012 Liefde zowel in een kunsthistorische als hedendaagse traditie. Met een rijk associatievermogen beschrijft zij hoe het aloude motief van de kus in de ZomerExpo nog zeer actueel is.

Vanessa van ’t Hoogt, ZomerExpo Aarde 2013: Invloed van de technologie – gaat de natuur naar de knoppen?
Blootgelegde spanningen tussen natuur en technologie zijn in vele werken van Zomer Expo 2013 Aarde aanwezig. In het essay van Vanessa van ’t Hoogt, zijn vijf werken nader bekeken en geplaatst in de context van de hedendaagse kunst. De werken zijn geselecteerd op basis van de natuur in de brede zin, en het dier als onderdeel daarvan.

Melissa Veurink, Appropriatie in de Liefde
De selectie voor dit essay bestaat uit een analyse van vijf werken waarop de term appropriatie van toepassing is, een term die in de 20ste-eeuwse kunst in wisselende vormen terugkomt. Melissa Veurink legt de nadruk op het hergebruik van beelden uit de kunstgeschiedenis.

Roy Russchen, ‘Hoe [de ZomerExpo] de wereld redt’ – Eco-kunst in ZomerExpo ‘Aarde’
De mens en de natuur worden vandaag de dag regelmatig als losse entiteiten beschouwd. De wijze waarop kunstenaars ageren tegen deze scheiding levert interessante bevindingen op. Roy Russchen onderzoekt in zijn essay hoe dit zit bij de werken uit de ZomerExpo. Op welke manieren lijken gevestigde en niet-gevestigde kunstenaars zich het lot van de aarde aan te trekken of in te spelen op het discours omtrent klimaatverandering?

Begeleidend docent vanuit de Rijksuniversiteit Groningen was Linda Nijenhof. De begeleiding vanuit ZomerExpo kwam van Irene Brouwer en Carlien Oudes. De jury van de essay’s bestond uit Hans Janssen, Carlien Oudes en Peter de Ruiter.

aw_logo

Stichting ArtWorlds

Amsterdam
info@klimaatexpo.nl

KlimaatExpo Nieuwsbrief

Terug naar de top