Praten over kunst en Europa – een kort verslag

Expeditie Europa

In een gevulde Tolzaal start de middag met voormalig tv- en filmrecensent bij NRC Handelsblad Hans Beerekamp en antropoloog-documentairemaker Janine Prins. Ze nemen ons mee op hun Expeditie Europa uit 2006-2007 via het weinige beeldmateriaal dat de servermigraties overleefde. Een boeiende lezing, waarbij Hans vertelt over de hypotheses waarmee de expeditie van start ging, veronderstellingen over bijvoorbeeld religie (‘Europa is vrijwel seculier’) en die zo volkomen anders uitpakten bij de ‘stammen’ die de twee ontdekkingsreizigers tegenkwamen. Janine doet verslag van de kunstenaars die ze onderweg sprak en fotografeerde, en die in een volkomen andere kunstwereld leven dan wij in Noordwest-Europa gewend zijn. Inclusief hun verrassende kijk op de conceptuele kunst uit datzelfde Noordwest-Europa.

Lees hier afleveringen van Expeditie Europa >>


Danka Vidovic, internationaal rechtenstudent en Europa-fan, Mostar, Bosnië (foto Janine Prins)  


Volwasseneneducatie, laaggeletterdheid en kunst

Maurice de Greef (hoogleraar UNESCO Chair on Adult Education Vrije Universiteit Brussel) laat in zijn lezing op een aansprekende manier zien hoe kunst niet alleen een rol kan spelen bij de verbetering van de taalvaardigheid, maar ook van het zelfbeeld bij laaggeletterde volwassenen.

Bekijk de pdf van De route van volwasseneneducatie: op weg naar gelijke kansen voor iedereen >>

Twee links naar projecten waarover Maurice in zijn lezing vertelde:

http://www.guts-europe.eu

http://volwassenenleren.nl/spiegelend-leren-waarneming-ervaring-en-verbeelding-door-kunst-en-cultuur/


Crafting, tussen jong en oud (GUTS-project)


Kunst voor niet-kenners bij LAM

Creative writer Sebastiaan Mets brengt ons met een geestige voordracht op de hoogte van het nieuwe museum LAM en de eveneens nieuwe benadering van bezoekers die naar de ‘voedsel’-kunst komen kijken. LAM wil beeldende kunst tonen aan een breed publiek, uit alle windstreken, ook wie nog nooit in aanraking is geweest met kunst. Om te beginnen is het museum op een bijzondere manier gebouwd. Middendoor loopt een soort glazen wandelgang, waardoor je altijd door het museum kunt kijken, ook als het niet open is. LAM heeft als uitgangspunt dat kennis van kunst niet belangrijk is, een beetje nieuwsgierigheid is alles wat je nodig hebt. De collectie bevat alleen werken die gaan over eten en consumeren. Hier hangen geen tekstbordjes op zaal maar betrekt een smartphone-tour je direct bij het kunstwerk. Dit om te bevorderen dat je eerst gaat kijken. Kennis komt daarna. Er zijn om diezelfde reden ook geen rondleidingen. Het museum moet primair een ontmoetingsplek zijn, waar je kunst kunt ervaren en er samen over praten. Diverse zintuigen worden gestimuleerd, bijvoorbeeld in een cacao-sculptuur, die echt naar cacao ruikt.

Om de teksten te maken, die prikkelen tot kijken en interactie met de kunstwerken, interviewde Sebastian ook de makers. Daaruit bleek dat niet alle kunstenaars gemakkelijk over hun kunst praten. Dat is de opmaat naar de afsluitende discussie: hoe praat je over je eigen kunst, zo, dat een brede groep bezoekers in het museum het kan begrijpen?


Foto Ronald Tilleman


Praten over kunst, hoe doe je dat?

Projectleider ZomerExpo en tekstschrijver/educator Marie Baarspul maakt de cirkel rond: van Europa via taal naar kunst, de drie componenten van deze bijeenkomst. ArtWorlds zet deze editie van ZomerExpo echt in op het toegankelijk maken van kunst voor iedereen. We betrekken kunstenaars van buiten het bestaande kunstcircuit, we betrekken publieksgroepen bij het kiezen in de grote ZomerExpo-Opstelling in de Van Gendthallen. En we vragen – onveranderd –  een toelichting van de kunstenaar bij de gekozen werken in de Fundatie. Een aantal aanwezige kunstenaars vertelt hoe hij of zij praat over het eigen werk. Liever niet, vindt de een. Hoe meer, hoe beter, vindt een ander. Algemeen blijkt dat veel kunstenaars het toch lastig vinden om over kunst te praten. Taal is vaak niet hun ding. Wie over hun kunst praat, is meestal de curator, die de werken in context plaatst. Marie benadrukt dat het bij ZomerExpo juist om de kunstwerken gaat en dat we een eigen toelichting van de kunstenaar verwachten, maar dat dit beslist geen ‘uitleg’ van het werk hoeft te zijn. Denk ook eens aan een citaat, een gedicht of een persoonlijke bespiegeling. Wie ons op Facebook volgt, krijgt regelmatig inspiratie in de vorm van werken met toelichting uit eerdere ZomerExpo-edities.

Victor Sonna, I Love [My] Land, 2011

‘De aarde verbindt vroegere, huidige en toekomstige generaties. Wanneer behoort een persoon tot een natie? Wat betekent identiteit? In Kameroen geboren en wonen in Nederland: mijn verleden en heden hebben een permanente dialoog. Het zijn is een proces van worden. I Love [My] Land is een uitdrukking van mijn eigen integratieproces om een Nederlander te worden, een proces dat nooit zal worden voltooid. Dit beeld heeft letterlijk twee kanten: gezien vanuit het perspectief van een insider (d.w.z. het Nederlands) lijkt dit werk een iconische weergave van Nederland vanwege het gebruik van fietszadels, maar tegelijkertijd verwijst de recycling-esthetiek naar mijn Afrikaanse roots. Vanuit het oogpunt van een immigrant of een outsider is dit werk een herinnering aan culturele verschillen en tegenstellingen. Voor mij is de realiteit een strijd tussen het vasthouden aan de oorsprong, en een voortdurende ontwikkeling.’

aw_logo

Stichting ArtWorlds

Amsterdam
info@klimaatexpo.nl

KlimaatExpo Nieuwsbrief

Terug naar de top