Privacy

Privacybeleid
Om haar functie als stichting te kunnen uitoefenen en haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken, verzamelt en bewaart organisator ArtWorlds de door deelnemers aan haar verstrekte gegevens, waaronder adres, naam en contactinformatie, en gegevens over de kunstwerken van deze deelnemers. Het doel van ArtWorlds is, conform de statuten, om projecten te realiseren waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek.

Doelmatig gebruik
Op dit moment verzamelt ArtWorlds voor haar project KlimaatExpo ’22 de persoonsgegevens ten behoeve van het deelnemerssysteem, het betalingssysteem, doelgericht sectoronderzoek en evaluaties, en de verzending van de nieuwsbrief (MailChimp). De nieuwsbrief heeft als functie om abonnees te informeren over (hun deelname aan) de activiteiten. Bij inschrijving voor deelname aan de selectieronden vraagt ArtWorlds om akkoord te gaan met het reglement, waarin onderhavige privacyverklaring is opgenomen.

Betalingssysteem
De gegevensverwerking ten behoeve van online-betalingen met iDEAL, vindt plaats op basis van de betreffende ‘uitvoering van een overeenkomst’. De gegevens die ArtWorlds hiervoor verzamelt, zijn afkomstig van het online-aanmeldingsformulier. Door dit formulier gaan de deelnemers tevens akkoord met het reglement en de privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens
De door de kunstenaar verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand van ArtWorlds. Ze worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden in verband met het project KlimaatExpo ’22. De gegevens zijn niet openbaar, en worden niet gedeeld met derden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om te voldoen aan hierboven genoemde verplichtingen. De kunstenaars hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen. Informatie over de gegevens kan ingewonnen worden via info@klimaatexpo.nl.

Auteursrechten van kunstenaars
De kunstenaar verleent bij deelname aan KlimaatExpo ’22 door ondertekening van het reglement toestemming aan ArtWorlds en aan medeorganisator Museum de Fundatie om opnamen en/of afbeeldingen te maken van zijn/haar werk(en) op film, video, foto of welke andere beelddrager dan ook. Door deze ondertekening wordt ook toestemming gegeven om deze opnamen/afbeeldingen geheel of gedeeltelijk te verwerken in een programma, boek- en/of webpublicatie, al dan niet bedoeld ter promotie van KlimaatExpo’22 en/of een projectactiviteit daarvan, en dit programma geheel of gedeeltelijk uit te zenden dan wel deze boek- en/of webpublicatie te publiceren en zo ter beschikking te stellen van het publiek, ongeacht de gebruikte technische standaarden, eindtoestellen en bijbehorende technologie, vereist voor raadpleging van de content door dit publiek, dit alles zonder dat hiervoor nog enige bijkomende vergoeding van welke aard dan ook verschuldigd is.

Website
ArtWorlds gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die de websites klimaatexpo.nlzomerexpo.nl en artworlds.nl bezoeken. ArtWorlds gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van opdrachten en voor de doelen ten dienste van het project en/of –activiteiten genoemd onder ‘Privacybeleid’ .

Cookies
Op haar website maakt ArtWorlds gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van een computer wordt opgeslagen.

Via de website van ArtWorlds wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. ArtWorlds gebruikt deze dienst om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers de website gebruiken.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. IP-adressen worden nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. ArtWorlds heeft hier geen invloed op.

Terug naar de top